Projekt wiara i kultura - 8 500 zł

Projekt wiara i kultura - 8 500 zł

8 500 PLN 100%

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Realizacja projektu „Wiara i kultura”

Z radością możemy obwieścić że powstało profesjonalne studio nagrań!
Było to możliwe dzięki Waszemu wsparciu! Daje to grupie teatralnej nowe możliwości; dzięki nagłośnieniu i oświetleniu mogą nie tylko realizować spektakle w terenie, ale pojawiła się możliwość żeby rozpocząć prace studyjne nad spektaklami czy warsztatami.
Montaż na profesjonalnym oprogramowaniu otworzył nowe możliwości, szczególnie w okresie trwającej epidemii😷 Cały zespół Grupy Spinacz mimo niełatwego czasu podejmuje wysiłki by rozwijać swoją teatralną pasje.
Dzięki Waszemu wsparciu mogą teraz dotrzeć do większej ilości ludzi ewangelizując poprzez sztukę.
Za Wasza dobroć i okazane wsparcie z całego serca dziękujemy❤️

Kilka słów o projekcie:

Jednym z celów naszej działalności jest ewangelizacja. Dlatego chcemy wspierać takie inicjatywy. Głosić Ewangelię można na różne sposoby. Jednym z wariantów głoszenia jest tworzenie kultury Chrześcijańskiej opartej na uniwersalnych zasadach Ewangelii. Wiemy że dzisiejszy świat w tym szczególnie młodzież potrzebuje dobrych wzorców i wartości. Potrzebujemy wszyscy Dobrej Nowiny bardziej niż kiedykolwiek. Dlatego wspólnie pragniemy mówić o Jezusie także poprzez teatr. 

Chcemy pomóc w realizacji tego celu księdzu Marcinowi Budzińskiemu, oraz stworzonemu przez niego teatrowi Myśli Ukrytych. Jest to grupa utalentowanych młodych ludzi pod kierunkiem księdza Marcina, która ma już na swoim koncie wiele sukcesów scenicznych w tym różne mocne dramaty:

  • „Dzień Gniewu” Roman Brandsztetera 
  • „Mord w Katedrze” T. Elliota.

Więcej szczegółów :

Od wielu lat ksiądz Marcin współpracuje z warszawskim poetą Ernestem Brylem autorem „Wieczernika”. Właśnie ten spektakl chcielibyśmy aby był zrealizowany w ramach projektu „Wiara i Kultura”. 

To dramat o doświadczeniu lęku, strachu, poczuciu osamotnienia wobec wyzwalającej tajemnicy Zmartwychwstania. Na twarzach uczniów zamkniętych w tytułowym Wieczerniku odnajdujemy stale aktualne postawy naszych serc. Tym spektaklem pragniemy zainaugurować ewangelizacyjną działalność poprzez sztukę.

Jaki jest cel:

Celem projektu jest zakup potrzebnego sprzętu. Głównie jest to nagłośnienie oraz oświetlenie, które pozwoli w profesjonalny sposób poprzez sztukę ewangelizować i umacniać serca widzów. 

  • chcemy aby po za ewangeliczną treścią, mógł to być przekaz atrakcyjny dla widza i w jak najlepszej jakości
  • chcemy dotrzeć do jak największej ilości ludzi w parafiach, szkołach i tam gdzie zostaniemy posłani.
Pomóż zrealizować ten cel i miej swój udział w głoszeniu Dobrej Nowiny poprzez sztukę.
 

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. (Mk 16, 15)

Więcej o teatrze Myśli Ukrytych na www.grupaspinacz.pl