WODA DLA KENII - 96 000 zł

WODA DLA KENII - 96 000 zł

25 000 PLN 26.04%

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Nasz cel:

Zapewnienie czystej wody pitnej dla 60 upośledzonych dzieci i 150 osób z wioski Kandisi. Dla nas jest to coś zwyczajnego, ale dla dzieci i rodzin w Kenii czysta woda to wielkie dobrodziejstwo często pozostające w sferze marzeń.  

Chcemy to zrealizować poprzez zebranie środków na zbiornik i system oczyszczania wody deszczowej dla Kandisi w Kenii. Zapewnienie czystej wody pitnej poprzez budowę instalacji rynien dachowych, podziemnego zbiornika wody deszczowej i systemu rozprowadzania i oczyszczania wody.

Potrzebujący:

60 objętych opieką upośledzonych dzieci i ponad 150 osób z wioski Kandisi (w tym 100 lokalnych dzieci – członkowie klubu Ks. Orione oraz pracownicy i wolontariusze ośrodka dla niepełnosprawnych dzieci).

Aktualna sytuacja:

Kenia to kraj o przewlekle ograniczonych zasobach wody, występuje tam jeden z najniższych współczynników uzupełniania wody naturalnej na świecie. Szacunki zaopatrzenia w wodę w kraju wskazują, że tylko około 56 procent populacji ma dostęp do bezpiecznej wody. Około 80 procent pobytów w szpitalu w Kenii związane jest z brakiem czystej wody. Około 50 procentom chorób możnaby zapobiec przez stały dostęp do wody, dzięki odpowiedniej sanityzacji i higienie.

Jakie są potrzeby:

Permanentny brak wody dla 60 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną doskwiera szczególnie w Kandisi na suchym obszarze kraju. Pora sucha trwa tutaj do 8 miesięcy w roku, studnia jest niewystarczającym źródłem wody na codzienne potrzeby higieny, sanitacji i nawadniania gospodarstw. Sytuacja ta pogarsza się, ponieważ woda ze studni ma dużo fluoru, przez co nie nadaje się do spożycia przez ludzi. Oznacza to, że uczniowie nie mają dostępu do bezpiecznej i czystej wody pitnej.

Realne wsparcie:

 

  • Dostęp do czystej wody dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną dla ich codziennej higieny.
  • Poprawa zdrowia i odżywiania dzieci specjalnej troski, ich lepszy wzrost i rozwój.
  • Wystarczająca ilość wody do picia i nawadniania gospodarstwa rolnego.
  • Umożliwienie kształcenia specjalnego, rehabilitacji i kształcenia zawodowego w higienicznym, czystym i bezpiecznym środowisku dla 60 upośledzonych dzieci.
  • Zmniejszenie utraty wody deszczowej przez jej zbieranie i odzysk.
  • Projekt przyjazny środowisku, wykorzystanie naturalnych zasobów.
  • Obniżenie zużycia energii elektrycznej (obsługa pompy studni).
  • Poprawa mobilności i dostępności uczniów, zwłaszcza na wózkach inwalidzkich, którzy w porze deszczowej nie są w stanie poruszać się z powodu błota w wyniku obfitych opadów.

Wszystkie te cele możemy osiągnąć wspólnie dzięki zebraniu niezbędnych środków finansowych. Stań się częścią zmiany tego miejsca na lepsze, stań się światłem dla Kandisi.

Więcej szczegółów o miejscu i realizowanemu wsparciu:

Miejsce któremu tym razem chcemu pomoć realizując nasze współpracę z misjami oriońskimi to ORIONE Community Training Centre założono w Kenii w 2005 roku przez katolicką Kongregację Opatrzności Bożej. Zgromadzenie nosi imię założyciela – Ks. Alojzego Orione, który jest również patronem naszej zaprzyjaźnionej Fndacji Alozego Orione Czyńmy Dobro.

Organizacja ta podejmuje szczególny charyzmat do pracy z najsłabszymi w społeczeństwie, z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną.

W tym celu powstały 2 ośrodki (2005 – Kaburubu i 2015 – Kandisi) gdzie podopieczni z porażeniem mózgowym, autyzmem, zespołem Downa i innymi chorobami biorą udział w specjalnym programie edukacyjnym. W sumie w 2 ośrodkach setka dzieci uczestniczy w rehabilitacji, terapii zajęciowej, programie dożywiania oraz kształcenia zawodowego w rolnictwie. Należy pamiętać, że niepełnosprawni w Afryce są odrzuceni i napiętnowani; bez pomocy ich życie zmienia się w najlepszym wypadku w rozpaczliwą wegetację.

Zapraszamy cię, pomóż nam zmienić życie tych dzieci i rodzin na lepsze. Bądźmy światłem dla Kandisi.