Ewangelizacja

Spójrz w przeszłość i podziękuj Bogu. Spójrz w przyszłość i zaufaj Bogu. Spójrz wewnątrz siebie i znajdź Boga. Spójrz wokół siebie i służ Bogu.

Wszystkie nasze projekty są związane z ewangelizacją, bo to właśnie przez rożną formę pomocy chcemy pokazać Ewangelie wdrożoną w czyn.

Głosimy też czynem, ponieważ wiemy, że dzisiaj same słowa to za mało. Jednak umacniamy się właśnie Słowem, bo to Ono nas inspiruje i daje sił do działania. Tym Słowem też chcemy się dzielić z potrzebującymi dając im oprócz wsparcia materialnego wsparcie duchowe, które pomaga w odnalezieniu nadziei i wiary na lepsze jutro.

  • Jeśli chcesz nam pomóc w ewangelizacji napisz do nas.
  • Jeśli chcesz nas zaprosić z posługą napisz do nas.
  • Jeśli chcesz wesprzeć nasze działania finansowo prosimy przy każdej wpłacie wpisać w tytule: Ewangelizacja, lub bardziej szczegółowo np. Ewangelizacja wizualna. Pozwoli nam to, na precyzyjne zarządzanie środkami wpłacanymi na projekty ewangelizacyjne.

Chcesz głosić Dobrą Nowinę poprzez pozytywną treść o tematyce religijnej, społecznej i patriotycznej zamieszczanej na tablicach informacyjnych tzw. bilbordach. Chcesz nam pomóc w tych działaniach lub masz ciekawą lokalizację i chcesz ewangelizować za pomocą treści i obrazów. Zapraszamy Cię do tego! Napisz do nas. 

Wspólnota Jesteście Światłem to wspólnota w Kościele katolickim. Wspólnota osób i rodzin, które chcą iść w życiu drogą opartą na Słowie Bożym.
Tym Słowem chcemy żyć, umacniać się i dzielić się Nim z innymi. Spotykamy się na wspólnej modlitwie, uwielbieniu i dzieleniu się Słowem. Podejmujemy też inicjatywy ewangelizacyjne m.in.:
  • Wieczory uwielbienia – jako Wspólnota Jesteście Światłem spotykamy się na modlitwie co tydzień, ale raz w miesiącu spotykamy się na Mszy św. z adoracją i uwielbieniem, które organizujemy w naszej Parafii WNP w Wolsztynie. Zapraszamy Cię! Przyjdź i doświadcz jak ważny jesteś dla Boga.
  • Rekolekcje – organizujemy rekolekcje tworząc w ten sposób dla wszystkich ludzi przestrzeń do wzrostu duchowego.
  • Posługa – organizujemy spotkania ewangelizacyjne w ośrodkach dla bezdomnych czy np. w domach dziecka. 

Stworzyliśmy stronę poświęconą adoracji Pana Jezusa, która ma pomóc w sprawnym organizowaniu czasu adoracji w parafiach czy podczas rekolekcji. Celem naszym jest też zwrócenie uwagi na tą wyjątkową formę spotkania z naszym Panem. Więcej na www.adorujePana.pl

Kiedy adorujemy, pozwalamy Jezusowi nas uzdrawiać i przemieniać. Adorując dajemy Panu możliwość przemienienia nas Jego miłością, rozjaśnienia naszych ciemności, dania nam sił w słabości i odwagi w trudnych doświadczeniach. – Papież Franciszek.

Zachęcamy do włączenia sie w Podejmij modlitwę w intencji sowich dzieci lub za swoje małżeństwo.